14.00
Đăng ngày 22/05/2022 12:37, số lượt xem: 115

Em kiều diễm bởi có tình anh
Mãi có người thương mộng cảm thành
Có vỗ về mơ từng buổi đượm
Mê chiều chuộng có ngãi lòng thanh
Hồn say cảnh có la đà vịnh
Hẻm có vầng phơi gạ gẫm mành
Có võng cau trầu ru kỷ niệm
Loan phòng có nhạc khảm đời xanh

Có những môi thề toả rợp xanh
Thềm hoa mộng có nữ bên mành
Mơ lòng có phượng yêu kiều diễm
Có cảnh trao tình lãng mạn thanh
Sũng lượn lờ chăm dìu rẻo có
Nồng mê mẩn diệu có duyên thành
Bồng lai có được mùa viên mãn
Để có tơ hồng mãi quyện anh