Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2022 09:54, số lượt xem: 205

Vẻ ngọc năm nào sũng biếc thương
Giờ thêm tuyệt diễm lắm ngôi trường
Xen trồng giữa phố bao hàng phượng
Dệt trổ trên hè những sắc hương
Rợp dãy hồ sông chiều toả sướng
Ngời khung kỷ niệm sớm loang hường
Đèn sao lộng lẫy choàng mơ tưởng
Cảnh trí xe lầu trỗi rực vương

Cảnh trí xe lầu trỗi rực vương
Thành đô tráng lệ đẫm xuân hường
Từng qua lửa đạn xoay nhiều hướng
Vẫn lộng thanh bình khảm ngát hương
Giữa phố yêu kiều bung lực trưởng
Người dân rộn rã dấy tâm trường
Cầu mong cổ tích ngời muôn trượng
Vẻ ngọc năm nào sũng biếc thương