Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2022 18:11, số lượt xem: 217

Hè ngắm phượng loang dệt ửng hồng
Diễm tình mơ lối giữa rừng bông
Ve dìu dặt luyến chan ngời sũng
Nắng lững lờ thương toả đượm nồng
Kè nũng chạm môi ngào ngạt đắm
Nguyện cầu dâng mắt thẫn thờ trông
Nghe thầm chợt xót câu từ giã
Nè gió nhủ mây cuộn tóc bồng

Bồng tóc cuộn mây nhủ gió nè
Giã từ câu xót chợt thầm nghe
Trông thờ thẫn mắt dâng cầu nguyện
Đắm ngạt ngào môi chạm nũng kè
Nồng đượm toả thương lờ lững nắng
Sũng ngời chan luyến dặt dìu ve
Bông rừng giữa lối mơ tình diễm
Hồng ửng dệt loang phượng ngắm hè