Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2022 23:27, số lượt xem: 55

Tim bừng khát vọng phả ngời thêm
Mãi ước tròn vuông toả lộng thềm
Trỗi khúc duyên nồng thơm thảo dậy
Mơ làn ý bổng ngọt ngào chêm
Triền miên nẻo diệu luồn chim khướt
Lả lướt vườn hoang ẵm vịnh mềm
Ngẫu hứng bao trùm trên đỉnh lịm
Thương về dáng mộng khảm mùi êm

Thương về dáng mộng khảm mùi êm
Diễm sắc triền yêu trải lụa mềm
Quãng diệu mê hồn loang ý toả
Hương tuyền dẻo biếc dậy lòng chêm
Hồi xuân ngọc nữ mơ vùng bướm
Bỡn cợt diều hâu nhảy xuống thềm
Đã cuốn nhau vào trong nẻo lịm
Tim bừng khát vọng phả ngời thêm