Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 19:52, số lượt xem: 57

Hồng đượm cõi mơ phả nắng chiều
Lộng tình ươm nhớ gởi làn tiêu
Đông ngào ngạt tửu mê hồn lắm
Bổng dặt dìu hương đắm dạ nhiều
Đồng cảm mến thương hoài vẫn chiếu
Mộng choàng say luyến mãi nào xiêu
Bông ngời lịm cảnh vương huyền diệu
Bồng bế ngọt câu hứa hẹn kiều

Kiều hẹn hứa câu ngọt bế bồng
Diệu huyền vương cảnh lịm ngời bông
Xiêu nào mãi luyến say choàng mộng
Chiếu vẫn hoài thương mến cảm đồng
Nhiều dạ đắm hương dìu dặt bổng
Lắm hồn mê sắc ngạt ngào đông
Tiêu làn gởi nhớ ươm tình lộng
Chiều nắng phả mơ cõi đượm hồng