15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2020 11:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/05/2020 16:52, số lượt xem: 230

Bôn ba kiệt sức vẫn mang nghèo
Kiếp vận đen thùi mãi dính đeo
Lực sống tàn hoang sầu kiếp mẹo
Mồ hôi vỡ vụn khổ thân bèo
Ba hoa lời rỗng phường xiên xẹo
Quấy quá câu càn lũ đỏng đeo
Số phận lầm than càng đổ vẹo
Mấy khi thong thả để phì phèo

Mấy khi thong thả để phì phèo
Gánh cực lên rừng khổ bám đeo
Gắng sức tăng gồng qua mấy nẻo
Tội thân bị hẩm lọt ao bèo
Mùa đông tửu nhạt nào mơ réo
Tháng hạ em hồng chả thấy đeo
Trán gác tay buồn nghe tủi réo
Bôn ba kiệt sức vẫn mang nghèo