Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2021 22:58, số lượt xem: 45

Yêu hoài dáng ấy mãi hoài yêu
Kiều diễm người ơi thắm diễm kiều
Kiệu rước về dinh đoàn rước kiệu
Chiêu lòng hiệp cẩn thoả lòng chiêu.

Nhiều ít nào lo sắc ít nhiều
Xiêu tình đơm ái giữa tình xiêu
Diệu thơm ngàn mộng choàng thơm diệu
Diều cánh chùng lơi phả cánh diều.

Tiêu nồng nhả khúc vọng nồng tiêu
Điều thắm lòng son vẹn thắm điều
Triệu ức mầm hoan ngời ức triệu
Kiêu lòng hạnh phúc dậy lòng kiêu.

Phiêu bồng cõi ái đượm bồng phiêu
Triều khúc phụng loan ngợi khúc triều
Điệu vẳng khung trời văng vẳng điệu
Chiều loang nỗi nhớ nắng loang chiều.