Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2022 18:39, số lượt xem: 92

Người xưa nhớ mãi giọng ngoan hiền
Vẫn nhớ thân hình tựa thuỷ tiên
Nhớ những hôm đùa vui vẻ rợp
Vào trong cõi nhớ dửng dưng phiền
Ươm ngào ngạt nhớ đầy hoa mỹ
Nhớ thẩn thơ về gặp ngẫu nhiên
Dạ tẩm canh trường chong nỗi nhớ
Vừa khi ngủ dậy nhớ ngay liền

Ngà say bỗng nhớ chạy qua liền
Đẫm nhớ nên nàng tỏ ngạc nhiên
Nhớ vỗ về ôm mời tận hưởng
Dìu bay bổng nhớ tiệt ưu phiền
Ngây bừng nhớ cảnh la cà phụng
Khẳm nhớ gieo tình gạ gẫm tiên
Để giữa màn đêm tràn ngập nhớ
Nhiều khi nhớ vẻ tựa dâu hiền