Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 17:09, số lượt xem: 104

Hạnh phúc tình yêu chẳng dễ dàng
Thơm nồng dẫu nỏ được giàu sang
Kìa chan chứa trỗi bừng như ngọc
Nọ đẫn đờ mê toả sánh vàng
Lãng mạn đêm về tha thẩn nhớ
Êm đềm mắt dõi ngọt ngào dang
Mà nghe giữa gió đầy ma mị
Biển gọi chùng lơi sũng tiếng nàng

Biển gọi chùng lơi sũng tiếng nàng
Sông hồ bỗng chốc lượn lờ dang
Luôn tròn cõi phước thành chuông ngọc
Cũng vẹn trầu cau thoả khánh vàng
Rượu đỏ hoa bừng ngan ngát trỗi
Mâm hồng vẻ luyến dập dìu sang
Buồng tim nhắn gởi đầy chân thật
Hạnh phúc tình yêu chẳng dễ dàng