Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2022 21:51, số lượt xem: 103

Cổ tích len về đậu giữa đêm
Vườn yêu trải đượm cánh hoa mềm
Nồng mơ lữ khách chìm mê cảm
Sũng mộng trang đài phả luyến thêm
Quyến rũ môi tình say lượn cảnh
Hồi xuân sắc ngãi dệt vương thềm
Quỳnh tương chén ngọc mừng hôn lễ
Vũ điệu tim lòng thoả ấm êm

Vũ điệu tim lòng thoả ấm êm
Bồng lai ngọc bích duỗi loang thềm
Kìa ngan ngát bổng chuyền mơ lại
Nọ lả lơi nồng trỗi ước thêm
Bướm hỡi ngây đờ rôm cảnh diệu
Tình ơi diễm lệ biếc hương mềm
Nàng tiên lãng tử hoà chung mộng
Cổ tích len về đậu giữa đêm