Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2021 18:31, số lượt xem: 70

Em đừng bỡn cợt hỏi chào ai
Khoái tỉ thằng dê sẽ ghẹo hoài
Chẳng vấn vương cùng tên đẹp mã
Không tằng tịu với lũ xồm trai
Quần bơi dãy nịt im lìm khoá
Áo bưởi hàng khuy chững chạc cài
Bữa tối then nhà xâu bảy lượt
Che màn kín lỗ khỏi nhầm sai

Mãi thuận nghe chồng chẳng dám sai
Bờ thơm ruộng diễm thiếp chăm cài
Trên đường tỉnh rụi thờ ơ lão
Giữa chợ vô tình hắt hủi trai
Giữ khít khao nguồn ngưng mở lạch
Dần tơi tả bọn hám ăn xoài
Chàng ơi bỏ nựng đừng lâu quá
Kẻo mỗi đêm về lại nhớ ai