Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 15:10, số lượt xem: 69

Nghiêng lòng thoảng gọi giữa màn sương
Quãng đắm tình ơi phả mật đường
Để ngất ngây luồn bao cõi đượm
Cho dìu dặt toả những mầm thương
Thời gian mãi quyến vô bờ diệu  
Cổ tích hoài ươm đẹp đẽ hường
Cứ mỗi đêm về tim cảm động
Mơ thầm nẻo ái mộng bình phương

Mộng cảm đan lòng ngát diễm phương
Cầu cho hiệp cẩn mãi xuân hường
Tình yêu trỗi dậy la đà nhớ
Điệu vũ tuôn trào mải miết thương
Bổng véo von cài trong quãng nhạc
Nồng lơi lả quyện giữa thiên đường
Vòng ôm siết chặt dìu tiên cảnh
Ý hợp tâm đầu chẳng bão sương