Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 17:25, số lượt xem: 112

Noãn phượng to đùng muốn cởi xem
Vì chưng nghịch cảnh khó đi kèm
Hôm rằm cọp nhảy nào thua kém
Cõi nguyệt trăn vờn chẳng thấy lem
Giục giã tô bồi chim trẩy chém
Lần khân xáp nũng vịnh mơ thèm
Nhiều khi quá thể nên đành lẹm
Lịm quãng qua về với chả nem

Lịm quãng qua về với chả nem
Nồng xinh thoả mãn dịu cơn thèm
Triền mơ tố nữ nhoài thân lẹm
Giữa mộng anh hùng bủa sắc lem
Ngọt cõi ngây đời quân tử ném
Ngời khu diễm vịnh ánh trăng kèm
Mà nghe khoái lạc chuyền vô hẻm
Noãn phượng to đùng muốn cởi xem