Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2021 13:12, số lượt xem: 66

Rạng rỡ giương cờ kín biển khơi
Làm cho Tổ quốc lộng xanh trời
Thanh bình hải phận mong hoài tới
Xảo quyệt quân Tàu ước mãi vơi
Rộn rã hôm về thơm cảm mới
Triền miên buổi hẹn thắm mơ ngời
Dù bao cách trở lòng xin đợi
Vịnh đảo muôn trùng diễm nắng rơi

Vịnh đảo muôn trùng diễm nắng rơi
Mùi rơm đất mẹ gửi hương ngời
Xanh tình nghĩa thắm bồi thương dậy
Khẳm thiện tâm hồng nỗi nhớ vơi
Trỗi điệu ru hồn đêm hoảng sóng
Hoài trăng ướp dạ buổi xinh trời
Ngày vui sẽ nhận nhiều tin mới
Rạng rỡ giương cờ kín biển khơi