Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/07/2022 22:22, số lượt xem: 44

Hồn cha vẫn đọng ở trên đời
Thuở xác cha hiền đã tạnh hơi
Đạo nghĩa tình cha hoài toả sắc
Lòng cha phẩm hạnh mãi neo lời
Tìm hương giọng cũ ngùi cha thiếp
Dõi mắt cha buồn tận biển khơi
Mãn kiếp mong cầu cha trở lại
Ngày đêm trĩu nặng hóng cha vời

Cám cảnh hình cha đã vợi vời
Cha giờ tản bộ giữa trùng khơi
Thèm cha nói chuyện mơ nhiều buổi
Ủ mộng tìm cha nũng ít lời
Chốn ẩn cha già luôn vãn nguyệt
Cha lìa nẻo tạm mãi còn hơi
Lòng con cảm xúc ngùi cha đậm
Cổ tích về cha giữ trọn đời