Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2021 11:43, số lượt xem: 87

Lượm nắng bình minh toả giữa đồng
Ta về lượm nhớ trải vườn bông
Mơ vầng sáng lượm loang ngời bổng
Ước quãng huyền chan lượm tỏ hồng
Lượm nghĩa cho bền câu cảm sống
Xây tình lượm thắm thoả chờ trông
Cùng trăng lượm gió hoà thi tửu
Lượm những niềm vui khảm sắc nồng

Toả ngọt lòng cho cõi ước nồng
Cho dào dạt thắm những niềm trông
Tình cho dạ cảm hoài gom biếc
Ngãi hiến đời cho dệt phả hồng
Để xứng cho vần như noãn phượng
Cho ngời khảm ý tựa nhành bông
Thêm đờ đẫn dại cho nguyền thấu
Hãy đắm lời cho thoả hiệp đồng