Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/10/2021 11:47, số lượt xem: 125

Nàng quấn quyện mơ ngào ngọt lả
Lãng du đời mượt tim lòng phả
Ngang giòn ước hẹn nẻo gần xa
Rạng diễm mong chờ duyên khác lạ
Chan chứa lộng tình quyến lại qua
Sáng ngời rê mộng say vờn thả
Ngàn trăng ánh diệu biếc thơm nhà
Đan dệt giấc hồng ngơ ngẩn má

Má ngẩn ngơ hồng giấc dệt đan
Nhà thơm biếc diệu ánh trăng ngàn
Thả vờn say mộng rê ngời sáng
Qua lại quyến tình lộng chứa chan
Lạ khác duyên chờ mong diễm rạng
Xa gần nẻo hẹn ước giòn ngang
Phả lòng tim mượt đời du lãng
Lả ngọt ngào mơ quyện quấn nàng