Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 23:15, số lượt xem: 85

Ơi người khắc thuở được kề bên
Tóc duỗi bờ vai lộng toả nền
Giục giã tình thơm ngời cảm luyến
La đà ý đượm sũng bồi lên
Hoài mong diễm phúc luồn sâu rộng
Mở ước hồng duyên dệt vững bền
Biếc nẻo thuyền mơ hồn lịm mãi
Đêm vàng thoả mộng ái bùng rên

Đêm vàng thoả mộng ái bùng rên
Phả ước lồng hương nguyện mãi bền
Cõi hạnh thơm ngời trăng luyến toả
Dây tình diễm mượt gió bồng lên
Mà nghe khúc cảm chuyền ngây dạ
Bỗng thấy lòng yêu rọi tỏ nền
Nẻo cũ mùa thương về réo gọi
Ơi người khắc thuở được kề bên