Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2022 09:33, số lượt xem: 37

Lời ấm nhẹ như tưởng ngỡ chàng
Gởi nhiều thương nhớ dạ thầm mang
Rơi tình vội bỏ buông đừng lãng
Đợi nghĩa sầu đong hết chẳng màng
Rời rã xác thân ghìm mặt lảng
Vợi vời phương hướng rẽ lòng dang
Vơi đầy biển mộng quên ngày tháng
Ngời mắt thuở yêu vẫn buộc ràng

Ràng buộc vẫn yêu thuở mắt ngời
Tháng ngày quên mộng biển đầy vơi
Dang lòng rẽ hướng phương vời vợi
Lảng mặt ghìm thân xác rã rời
Màng chẳng hết đong sầu nghĩa đợi
Lãng đừng buông bỏ vội tình rơi
Mang thầm dạ nhớ thương nhiều gởi
Chàng ngỡ tưởng như nhẹ ấm lời