Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2021 10:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 25/06/2021 12:02, số lượt xem: 143

Tình yêu đất Việt mãi thơm dòng
Dẫu rạc thân mình chẳng đếm đong
Hữu Nhật choàng giông ngàn sắc biển
Trường Sa nổ súng vạn câu lòng
Anh hào giữ nước toàn dân đợi
Đại dũng ngăn thù tổ quốc mong
Nhớ thuở cha Hùng xây dựng cõi
Giờ đây vững chắc đẹp tươi ròng

Giờ đây vững chắc đẹp tươi ròng
Tổ quốc vươn mình sũng đợi mong
Lũ Hán tràn sang dần tởn mặt
Miền Nam cướp lại xẻo bay lòng
Đừng cho bão tố loang trời mịt
Giữ hứa tinh thần dệt vẻ trong
Để núi sông này luôn rạng rỡ
Tình yêu đất Việt mãi thơm dòng