Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2022 12:46, số lượt xem: 30

Nghiêng lòng thoảng gọi giữa màn sương
Phả đắm tình ơi cõi mật đường
Để ngất ngây luồn bao sũng đượm
Cho dìu dặt toả những ngời thương
Thời gian mãi quyến vô bờ diệu  
Cổ tích hoài ươm đẹp đẽ trường
Cứ mỗi đêm về tim ủ đọng
Mơ thầm nẻo ái mộng trùng phương

Mộng khởi đan lòng ngát diễm phương
Thầm mơ hiệp cẩn suốt canh trường
Tình yêu trỗi dậy la đà nhớ
Vũ hội dâng trào mải miết thương
Ảo véo von cài trong cõi nhạc
Nồng lơi lả quyện giữa thiên đường
Vòng ôm siết chặt dìu tiên cảnh
Ý hợp tâm đầu dẫu toả sương