Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 19:55, số lượt xem: 94

Chiều nghiêng lả nắng bợt hoang lầu
Giọng đổi thay tình đắng rễ dâu
Tiêu buốt vẳng hồn xơ xác cảnh
Giấc rêm cài dạ tái tê bầu
Nhiều đau đớn bủa khờ thêm bộn
Lắm tả tơi vùi khổ quyện sâu
Xiêu vẹo giữa đời tim vỡ nát
Kiều hương rã mộng ái ân sầu

Sầu ân ái mộng rã hương kiều
Nát vỡ tim đời giữa vẹo xiêu
Sâu quyện khổ vùi tơi tả lắm
Bộn thêm khờ bủa đớn đau nhiều
Bầu tê tái dạ cài rêm giấc
Cảnh xác xơ hồn vẳng buốt tiêu
Dâu rễ đắng tình thay đổi giọng
Lầu hoang bợt nắng lả nghiêng chiều