Chiều ấy gió thầm xáo động tôi
Niềm yêu thức giấc bổng lên chồi
Tìm mơ thơm mượt nồng hương gối
Cái dáng nghiêng thành thắm đẫm môi.

Rồi gởi lòng trao đến vạn lời
Bên giàn thiên lý ngọt ngào rơi
Nào đâu biết được mùa thương tới
Sẽ choán tâm tư, ngự cả đời.

Từ đó niềm vui choáng ngợp rồi
Ta hoài mong ước thoả trầu vôi
Cầu mong duyên thắm tràn tim phổi
Em hãy cùng ta diễm ái bồi.

Nào ngờ giông gió khiến tình lơi
Chân sáo dần xa buốt nghẹn lời
Tất cả buồn tênh chiều vời vợi
Em à, dáng cũ mãi hoài khơi...