Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2022 09:27, số lượt xem: 45

Ngây ngất lịm hồn phả nhớ thương
Dịu êm chiều ấy đẹp xinh đường
Đầy mong ngóng gặp hoài mơ dáng
Diễm phất phơ về mãi lộng hương
Đây đó gởi tình khao khát nghĩa
Nữa ai còn bạn đón đưa trường
Gầy hao vở sách tìm xưa cũ
Mây gió thoảng lòng dậy vấn vương

Vương vấn dậy lòng thoảng gió mây
Cũ xưa tìm sách vở hao gầy
Trường đưa đón bạn còn ai nữa
Nghĩa khát khao tình gởi đó đây
Hương lộng mãi về phơ phất diễm
Dáng mơ hoài gặp ngóng mong đầy
Đường xinh đẹp ấy chiều êm dịu
Thương nhớ phả hồn lịm ngất ngây