Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2022 22:09, số lượt xem: 43

Hoa bay trong nỗi nhớ
Lén khẽ vào hồn thơ
Màu con tim ứa đỏ
Rưng rức tím thẫn thờ.

Lãng đãng giữa trời mây
Quá vãng chọng chao đầy
Lòng xưa như chợt thấy
Dáng bé cuối trời bay.

Gởi chút nhớ biếc xanh
Của tim nhỏ chao cành
Thương hoài, ôi canh cánh
Dịu ngọt dẫu mong manh.

Phượng xưa cũng xa rồi
Tình xưa cũng mờ trôi

Thì xin đành giấu vội
Những kỷ niệm hoen chồi…