Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2022 11:52, số lượt xem: 111

Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Lộng tình ru nhả thoáng chiều lơi
Sông dìu dắt điệu say giòn tới
Trống hẹn hò mây vọng diễm mời
Nồng cảm nghĩa ân bừng ý đợi
Bổng choàng duyên phước trỗi lòng khơi
Nông điền sáng vụ gieo mùa khởi
Hồng đẫm khúc quê gió gọi đời

Đời gọi gió quê khúc đẫm hồng
Khởi mùa gieo vụ sáng điền nông
Khơi lòng trỗi phước duyên choàng bổng
Đợi ý bừng ân nghĩa cảm nồng
Mời diễm vọng mây hò hẹn trống
Tới giòn say điệu dắt dìu sông
Lơi chiều thoáng nhả ru tình lộng
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng