Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 21:15, số lượt xem: 106

Hồ gợn sóng thương gió nựng chiều
Mặn nồng vương trí giục hồn thiêu
Tô bồi quyện nhớ trao tình đậm
Ước hẹn cài yêu luyến mộng nhiều
Bồ rợp phả hương ngào ngạt ý
Nắng vàng ươm nẻo dặt dìu tiêu
Phô bày khúc diệu mơ chồng chất
Rồ dại đắm mê ái diễm kiều

Kiều diễm ái mê đắm dại rồ
Chất chồng mơ diệu khúc bày phô
Tiêu dìu dặt nẻo ươm vàng nắng
Ý ngạt ngào hương phả rợp bồ
Nhiều mộng luyến yêu cài hẹn ước
Đượm tình trao nhớ quyện bồi tô
Thiêu hồn giục trí vương nồng mặn