Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 21:03, số lượt xem: 130

Sông ái đẫm tràn quyện ấy ta
Nợ duyên bừng trải lượn dương tà
Nồng lơi lả vịnh thầm ao ước
Sũng ngất ngây tình đượm hát ca
Bông diễm ủ chàng mê mải dạ
Liễu xinh choàng mộng phất phơ nhà
Lồng hương sắc gọi mời chim bướm
Trông ngóng mãi hoài dõi ngút xa

Xa ngút dõi hoài mãi ngóng trông
Bướm chim mời gọi sắc hương lồng
Nhà  phơ phất mộng choàng xinh liễu
Dạ mải mê chàng ủ diễm bông
Ca hát đượm tình ngây ngất sũng
Ước ao thầm vịnh lả lơi nồng
Tà dương lượn trải bừng duyên nợ
Ta ấy quyện tràn đẫm ái sông