Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2022 16:11, số lượt xem: 35

Xiêu lả ái tình mộng luyến tay
Ảo huyền đêm ngát dạ nồng say
Phiêu lờ lững sắc vương hồn cảm
Sũng dặt dìu hương quyến vịnh bày
Kiều diễm cánh chim ngào ngạt ấy
Diệu thơm gò bướm ngẩn ngơ này
Chiều cưng đắm nguyệt lồng mơ toả
Yêu dấu đẫm lòng nhạc chuyển lay

Lay chuyển nhạc lòng đẫm dấu yêu
Toả mơ lồng nguyệt đắm cưng chiều
Này ngơ ngẩn bướm gò thơm diệu
Ấy ngạt ngào chim cánh diễm kiều
Bày vịnh quyến hương dìu dặt sũng
Cảm hồn vương sắc lững lờ phiêu
Say nồng dạ ngát đêm huyền ảo
Tay luyến mộng tình ái lả xiêu