Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/02/2022 11:36, số lượt xem: 50

Cau trầu dạm ngõ sáng bừng dinh
Phối ngẫu vườn yêu thoả nguyện mình
Nóng bỏng màn che bồ liễu thịnh
Êm đềm trướng rủ lụa đào xinh
Từng đêm biếc mộng hoài thêu đỉnh
Nửa giấc cuồng mơ mãi đượm tình
Vũ điệu mê hồn luôn dẻo dính
Nên vùng ái cảm ngợp huyền linh

Nên vùng ái cảm ngợp huyền linh
Xáo cõi lòng yêu rộn cả tình
Vũ điệu tơ hồng luôn nẻo chính
Hương trầm hạnh phúc mãi làn xinh
Cầu xin cảnh mộng hoài yên tĩnh
Ước trỗi mùa duyên được ửng bình
Trọn nghĩa trăng thề ngan ngát thỉnh
Cau trầu dạm ngõ sáng bừng dinh