Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2021 22:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 25/05/2021 22:09, số lượt xem: 220

Tam Đảo la đà giữa nước mây
Tây Thiên cổ tự nhuốm sương dầy
Lưng chừng thác Bạc mơ hồ vẫy
Khoảnh khắc suối Vàng ảo diệu vây
Phù Nghĩa tâm hồi thơm thảo dậy
Trúc Lâm phước rải ngát ngan vầy
Nào ta ngoạn cảnh trời Thiên Thị
Đồng Cổ chuông chùa quyện cỏ cây

Đồng Cổ chuông chùa quyện cỏ cây
Kim Thiên bái Phật phước sum vầy
Thơm dòng Nguyệt Đức bừng mơ dậy
Đượm sắc Thạch Bàn thoát mộng vây
Đền Mẫu trầm ngâm tình lý đẫy
Giải Oan khắc khoải nghĩa ân dầy
Tâm lìa Địa Ngục lòng an khởi
Tam Đảo la đà giữa nước mây