Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 19:10, số lượt xem: 73

Anh túc ơi nàng diễm ái hương
Lòng ta quyện đắm giữa đêm trường
Vàng son mấy nẻo duồng thơm thảo
Ân ái bao lần thoả diệu thương
Ngát cánh mê huyền lâng địa cực
Nồng cung ảo huyễn lịm vô thường
Vòng ôm siết chặt hồn tan chảy
Thoả mãn mơn tình thẫm ngát phương

Thoả mãn mơn tình thẫm ngát phương
Nồng yêu một cõi dệt mê thường
Khêu làn sợi ước choàng cung vọng
Duỗi phím tơ nguyền lịm nẻo thương
Vẫn thế thơm đời loang khúc uyển
Và luôn biếc mộng ướp canh trường
Tràn mơ luyến ái vầy hoa nguyệt
Anh túc ơi nàng diễm ái hương