Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2022 21:04, số lượt xem: 47

Cũng vì con tạo lá lay
Chia xa tình ái lòng cay đắng nhàu
Ngày nào ước hẹn trầu cau
Mà nay tình lỡ, khiến đau đớn hồn.

Người ơi thương nhớ một mồn
Đó nam đây bắc xót dồn dập sao
Thì thôi hẹn lại kiếp nào
Se duyên chỉ thắm lại dào dạt yêu.

Ôm chặt kỷ niệm sáng chiều
Tình mơ thuở trước dễ liêu xiêu đời
Ngờ đâu giông thổi bay lời
Để người ở lại rối bời bời mang.

Từng đêm gối chiếc lỡ làng
Chìm trong ác mộng nhuốm dang dở tình
Thôi rồi vỡ hết thề xinh
Con chim sáo nhỏ để tình cảm bay…