Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2022 20:35, số lượt xem: 120

Lũ Hán cuồng điên hẳn toạc nòng
Coi chừng mãnh tướng vả mồm long
Ngày đêm rống chửi om sòm não
Hoả pháo hù đe ngỗ ngược lòng
Diễu đội tàu to lờ lý thẳng
Đem giàn súng bự bẻ tình cong
Người Nam chỉ muốn thanh bình cõi
Bỏ thói diều hâu sẽ thuận dòng

Bỏ thói diều hâu sẽ thuận dòng
Dân này giữ nước chẳng hề cong
Gươm nhằm lưỡi dối banh đầu cổ  
Lửa cháy Tàu gian bẹp não lòng
Cút khỏi biên thuỳ quân dập vỡ
Lâm vào ngõ cụt súng tàn long
Nhiều phen lại vẽ đường ăn cướp
Lũ Hán cuồng điên hẳn toạc nòng