Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2022 22:48, số lượt xem: 43

Đắm sũng thơ lòng gởi vịnh em
Nồng hương diệu sắc phả yêu kèm
Muôn lời diễm ngọt không mờ kém
Vạn chữ xinh ngời chẳng xấu lem
Mãi mộng xuân tình nom trước hẻm
Hoài mơ ngọc nữ nép sau rèm
Mùi hoa rợp tưới bờ râu kẽm
Thoả ước mê cuồng ẵm nguyệt xem

Thoả ước mê cuồng ẵm nguyệt xem
Thầm mong quyến rũ lượn qua rèm
Bồng lai hạnh phúc đừng đen nhẻm
Kỷ niệm ân tình chớ nhão lem
Diễm mộng trao hồn tiên cảnh tém
Tròn mơ biếu dạ oải hương kèm
Đường bay cổ tích hoài thơm lẹm
Đắm sũng thơ lòng gởi vịnh em