Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 10:46, số lượt xem: 111

Nàng luyến dạ thương ngào ngọt phả
Lãng du đời mượt tim lòng khá
Quang ngời hẹn ước mộng gần xa
Rạng diễm mong chờ duyên khác lạ
Loang loáng sũng bồng ý lại qua
Soạng sờ ngây nhớ hương chùng thả
Vàng trăng ánh diệu ngát thơm nhà
Sang điệu trở nồng mê mẩn lá

Lá mẩn mê nồng trở điệu sang
Nhà thơm ngát diệu ánh trăng vàng
Thả chùng hương nhớ ngây sờ soạng
Qua lại ý bồng sũng loáng loang
Lạ khác duyên chờ mong diễm rạng
Xa gần mộng ước hẹn ngời quang
Khá lòng tim mượt đời du lãng
Phả ngọt ngào thương dạ luyến nàng