15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2020 15:43, số lượt xem: 154

Đông đã về rồi, phải không em?
Ta nghe sầu nặng rụng qua thềm
Tương tư một thuở lèn trong gió
Em ở đâu rồi, em hỡi em?

Ngày đó em đi nhạc úa màu
Một lần chia biệt, vạn lần đau
Tóc mây giờ có vương tơ lạnh
Để mãi tìm ai suốt canh thâu.

Xuân có còn đến kịp không em
Có còn hoa thắm thuở thương mềm
Có còn hương ấm mùa xuân cũ
Hay đông ngủ hoài trên tóc em?

Giá rét thôi đừng vướng mắt nai
Mùa đông ít nhé kẻo lạnh ai
Ươm lòng mơ chút tình mây nước
Gọi gió xuân về ấm tương lai…