23.00
1 người thích
Đăng ngày 26/01/2020 08:26, số lượt xem: 243

Xuân mới đang về, đông đã qua
Cành nêu coi bộ cũng thêm già
Bâng khuâng nhớ lại mùa xưa quá
Cái thuở tết sang phải vắng nhà

Bạn thân lắm đứa biệt vùng xa
Khó được cùng nhau tết giao hoà
Kẻ ở quê hương người xứ lạ
Nhớ nhau chẳng tặng được cành hoa

Mà này bạn mới đâu thiếu ha
Miễn lòng rộng mở sẽ có à
Thương nhau trao gởi vần thơ nhá
Tao nhã thú vui cũng đủ là…

Năm mới gởi bạn chút tình ta
Mong ước thành công thật lớn… và
Hạnh phúc gia nương. Cùng cảm tạ
tình người luôn đẹp. Bạn thơ mà…