Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2022 12:04, số lượt xem: 26

Hương ngát đẫm nồng dệt yến anh
Đắm mơ bừng lượn khẽ chao mành
Hường lơi lả dáng vờn chim mượt
Rệu ngẩn ngơ lòng quyện bướm thanh
Thương luyến phả tình mê mải rợp
Cảm say chuyền mộng khát khao lành
Trường canh thắm đượm giòn thơm ái  
Phương diễm lộng ngời sũng biếc xanh

Xanh biếc sũng ngời lộng diễm phương
Ái thơm giòn đượm thắm canh trường
Lành khao khát mộng chuyền say cảm
Rợp mải mê tình phả luyến thương
Thanh bướm quyện lòng ngơ ngẩn rệu
Mượt chim vờn dáng lả lơi hường
Mành chao khẽ lượn bừng mơ đắm
Anh yến dệt nồng đẫm ngát hương