Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2021 08:30, số lượt xem: 206

Cay lòng phả đắng thẩm ngàn phương
Trỗi hận loang hờn lặng nhớ thương
Bày khổ luỵ nghiêng đời héo rũ
Luống trầm chau lịm cõi mê chường
Mày lơ mắt thảm sầu hư mịt
Dạ nuối lòng ngơ vọng huyễn trường
Vay trả kiếp này thân đẫm lệ
Thay tình tủi phận ái buồn vương

Vương buồn ái phận tủi tình thay
Lệ đẫm thân này kiếp trả vay
Trường huyễn vọng ngơ lòng nuối dạ
Mịt hư sầu thảm mắt lơ mày
Chường mê cõi lịm chau trầm luống
Rũ héo đời nghiêng luỵ khổ bày
Thương nhớ lặng hờn loang hận trỗi
Phương ngàn thẩm đắng phả lòng cay