Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2022 22:04, số lượt xem: 41

Ngôi đầu Quốc tổ hiệu Hùng Vương
Cổ tích Rồng Tiên cõi Việt Thường
Vốn dĩ trăm loài giăng mọi nẻo
Cơ hồ một giống trải ngàn phương
Đàn con khởi nghiệp xây bền nước
Lũ cháu trường chinh mở rộng đường
Tự thuở yên bình sang bão tố
Sơn hà bảo trọng lẫn trùng dương

Xã hội vua Hùng toả thái dương
Đồng chung cuộc sống cõi thiên đường
Trui rèn vũ khí ngừa tham vọng
Hỗ trợ biên thuỳ đuổi Bắc phương
Thắng cảnh kì quan càng lẫm liệt
Bình minh Tổ quốc thật phi thường
Tiên Rồng đã kết thành dân Việt
Ẩn giấu trong lòng bậc nữ vương