Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2021 21:49, số lượt xem: 105

Dẫu ở đô thành mắt vọng quê
Nhiều hôm não dạ muốn quay về
Tình thân rộn rã làm say hát
Bạn hữu êm đềm đắm toả mê
Dáng hỡi niềm thương bừng vạn nẻo
Lòng ơi ý cảm dậy muôn bề
Trời cho trở lại đường xưa cũ
Thoả cuộc tao phùng thấy đã ghê

Thoả cuộc tao phùng thấy đã ghê
Bình minh rạng chiếu phủ trăm bề
Mơ nhìn buổi ấy hôn dìu nựng
Diễn lại hôm mình toả đắm mê
Diễm cánh cò bay liền gởi mộng
Nồng cơn gió thổi kịp băng về
Lòng vương cõi nội hằng thao thức
Dẫu ở đô thành mắt vọng quê