Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2018 11:10, số lượt xem: 248

Quay nam ngó bắc mà xem
Chung tình số một chằng thèm khát ai
Nhớ xưa đón gió trăng cài
Phong lưu rất mực, lắm tai tiếng đời.

Từ khi giao kết nhau rồi
Đất trời có rộng chỉ bồi đắp em
Mầm thương gắn chặt yêu thềm
Cho duyên khởi mộng, cho êm à lòng.

Dẫu mà rủi có cách sông
Thì luôn vẫn giữ ái nồng mặn sâu
Vẫn mang dáng nguyệt mong cầu
Có xa cách mấy vẫn âu yếm nàng.

Nhớ từ trầu bén cau hoang
Vị yêu lả lướt đượm thoang thoảng tình
Em nè vững nhé thề xinh
Một mai hiệp cẩn dậy vinh diệu nồng…