15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2020 21:31, số lượt xem: 193

Mùa Thu đi vội vã
Để lạnh đông tìm về
Heo may dài lê thê
Sầu úa chìm buồn bã

Tình nhớ về muôn ngã
Dõi mắt lại mùa quê
Người ơi có trông về
Nẻo đường xưa tơi tả.

Mắt môi giờ xa lạ
Giữa tiếc thương muôn bề
Giở lần tìm mẩn mê
Mắt nhoè hoang hoải cả.

Bốn mùa rơi lã chã
Gió mưa réo não nề
Tình đã đẫm mùi khê
Nên đời thêm úa rã…