Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/02/2019 09:34, số lượt xem: 82

Những Tết gần nhau của độ nào
Bây giờ chạnh nhớ gởi vần trao
Nào khi nắng lửa tưng bừng giỡn
Lắm buổi chiều mưa lặng lẽ ngào
Sẫm mắt trông về đau dạ hẻo
Thâm tình ngoái lại nuối hồn chao
Đầu năm lại thoảng mùì Xuân mới
Khoảng vắng tình thân lặng lẽ trào

Khoảng vắng tình thân lặng lẽ trào
Xa rồi nhớ lại nẻo lòng chao
Hằng mơ chốn cũ cà phê đượm
Vẩn tưởng hồi xưa bắp luộc ngào
Bạn hỡi bây chừ ra thế nảo
Thơ hời mấy nữa gặp mà trao
Chiều nay tưởng ngoái ngùi thương cảm
Những Tết gần nhau của độ nào