15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/12/2019 15:45, số lượt xem: 239

Chiều sương kỷ niệm nhớ thiên kiều
Kiều nữ mơ màng trỗi khúc tiêu
Tiêu nhạc ngời loang dào dạt chiếu
Chiếu chăn vút quyện mẩn mê liều
Liều dâng khúc mộng nào lo xiếu
Xiếu ngã thơ tình mãi ước phiêu
Phiêu bổng hương trầm theo vũ điệu
Điệu khơi rộn rã biết bao chiều

Chiều hôm nhấp nhỏm chỉ thích liều
Liều ghẹo tim người hẹn cõi phiêu
Phiêu bạt nẻo tình mơ lắm kiểu
Kiểu loang khúc ái mộng bao kiều
Kiều nương rạng rỡ mơn làn điệu
Điệu vũ tưng bừng vọng tiếng tiêu
Tiêu điểm ân nguyền thơm ngọt chiếu
Chiếu gon nũng nịu đắm yêu chiều

Chiều nay dạ bỗng nuối hương kiều
Kiều hỡi đâu rồi khúc diễm tiêu
Tiêu nguyệt hôm nào nay đã xiếu
Xiếu tim thuở ấy cũng tan liều
Liều mơ phối ngẫu giờ lu chiếu
Chiếu mộng hoan tình thảy bạt phiêu
Phiêu dạt tim lòng ai có hiểu
Hiểu cho nỗi nhớ giữa sương chiều