Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2022 18:59, số lượt xem: 38

Xa làng tự thuở hãy còn son
Những bước đầu tư chẳng vẹn tròn
Đọng mãi bên cầu hôm trở nón
Thương hoài ngọc nữ buổi thề non
Triền đê gió mượt vờn cây nõn
Bãi ruộng mùa thơm phả tiếng giòn
Một thoảng mơ hồ trong sũng nhớ
Tương phùng kỷ niệm giữa bà con

Giã biệt đi từ bé cỏn con
Nào hay phố thị chẳng thơm giòn
Luôn tìm vũ điệu nghiêng vành nón
Mãi vọng thôn làng ngút cảnh non
Sớm bủa ngôn tình mơ ẵm trọn
Chiều lên ngẫu hứng mộng vây tròn
Câu thề thuở nọ giờ ai nhón
Kỷ niệm quê nhà giữ sắt son