Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2022 10:59, số lượt xem: 32

Thương hoài nhớ mãi biết tìm đâu
Nhớ cõi thề trao hẹn buổi đầu
Vọng nẻo bồng lai làm nhớ nẫu
Say hình ngọc nữ nhớ cài sâu
Ngời thơm thảo nhớ luồn yêu ngẫu
Thẳm rỡ ràng bay nhớ mộng cầu
Đẫm nhớ ngày nao đùa cửa giậu
Khêu lòng giục giã nhớ mùa dâu

Quên ngày lỡ sẩy mất nàng dâu
Bẵng mộng tìm quên buổi dưới cầu
Giận kẻ quên tình nên ước nhão
Quên thời dệt ngãi khiến lìa sâu
Lem chiều chuộng vỡ rầu quên cuối
Vữa hẹn hò quên thảm nuối đầu
Nhủ dạ đành quên vì rát não
Quên rồi lại nhớ dõi về đâu