Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2022 11:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 20/04/2022 11:59, số lượt xem: 48

Lá thu phai
Thê thiết đêm dài
Biết ra sao ngày mai?

Trai
Mơ hoài
Ánh mắt nai
Du vọng nguyệt đài
Mộng tìm đến thiên thai…

Khó nguôi ngoai
Tưởng nhớ song cài
Dáng hình diễm tuyệt ai

Khai
Miệt mài
Văng vẳng tai
Thoảng tí hương lài
Khiến dạ lòng khó cai…