Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2020 09:56, số lượt xem: 155

Quạnh quẽ riêng mình khắc khoải mơ
Vàng trăng héo rũ rụi mong chờ
Nguồn thơ xám nghẹn ngào tim lỡ
Thổn thức đêm về cõi mộng trơ
Dạ hỡi sao đành gây trắc trở
Tình ơi lại nỡ xiết lu mờ
Vì đâu ái cạn làm duyên vỡ
Để khúc giang đầu rẽ ngọn tơ

Để khúc giang đầu rẽ ngọn tơ
Làm cho kỷ niệm sớm phai mờ
Tình gai góc bẽ bàng duyên nợ
Thất thiểu loan phòng giữa trọi trơ
Mãi tưởng ôm thề xây lộng nhớ
Nào hay bội ước rã mong chờ
Triền yêu chạnh ngoái mùa xưa lỡ
Quạnh quẽ riêng mình khắc khoải mơ